contamination

 • 71contamination atmosphérique — atmosferos užkrėtimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atmospheric contamination vok. Luftverseuchung, f rus. заражение атмосферы, n pranc. contamination atmosphérique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 72contamination du milieu — aplinkos užkrėtimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. environmental contamination vok. Umgebungsverseuchung, f rus. заражение окружающей среды, n pranc. contamination du milieu, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 73contamination faible — mažas užkrėtimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. mild contamination vok. niedrige Verseuchung, f; schwache Kontamination, f rus. слабое заражение, n pranc. contamination faible, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 74contamination radioactive — radioaktyvioji užtarša statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radioactive contamination; radiocontamination vok. radioaktive Kontamination, f; radioaktive Verseuchung, f rus. радиоактивное заражение, n pranc. contamination radioactive, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 75contamination sévère — didelis užkrėtimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. severe contamination vok. hohe Verseuchung, f; starke Kontamination, f rus. сильное заражение, n pranc. contamination sévère, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 76contamination radioactive — radioaktyvioji tarša statusas T sritis Energetika apibrėžtis Nepageidautinas medžiagos arba vietovės radioaktyvusis teršimas. atitikmenys: angl. radioactive contamination; radiocontamination vok. radioaktive Kontamination, f; radioaktive… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 77contamination control — taršos kontrolė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Procedūros, kurių tikslas – išvengti radioaktyviojo, biologinio ir cheminio užteršimo ar jį sumažinti ar pašalinti, kad būtų palaikomas ar padidinamas karinių operacijų veiksmingumas.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 78contamination control line — taršos kontrolės linija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Linija, nustatyta kompetentingų pareigūnų, rodanti tam tikru teršalu užterštą rajoną ir užteršimo lygį. atitikmenys: angl. contamination control line pranc. ligne de contrôle de… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 79contamination control point — taršos kontrolės punktas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taršos kontrolės ribos dalis, kur kariai reguliuoja įėjimą į taršos rajoną ir išėjimą iš jo. atitikmenys: angl. contamination control point pranc. point de contrôle de contamination …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 80contamination résiduelle — liekamoji tarša statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tarša, išliekanti net ir po to, kai buvo mėginta ją pašalinti. Tačiau toks bandymas galėjo būti ne kas kita, kaip laukti, kol ji išnyks savaime suirdama. atitikmenys: angl. residual… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas